man van de heuvels     
            
Hans Coumans
introductie biografie oeuvre artikelen boek stichting contact

 

Stichting Hans Coumans

 

De campagne van Stichting Hans Coumans heeft als doel het omvangrijke artistieke oeuvre van Hans Coumans te documenteren, te behouden en bij een breder publiek bekend te maken middels diverse media waaronder internet en het te publiceren oeuvreboek Hans Coumans, man van de heuvels. Die doelstelling omsluit drie pijlers, te weten: inventarisatie, documentatie en publicatie.

Het onderdeel inventarisatie richt zich op het onderzoek naar het leven en werk van Hans Coumans. Het onderdeel documentatie houdt in het fotograferen van het werk en het archiveren van het onderzoek in een uitgebreide databank. De publicatie heeft betrekking op de uitgave van het oeuvreboek, welk vanaf volgend jaar via diverse boekenwinkels en musea verkrijgbaar zal zijn.

Omdat het Hans Coumans-project een ideƫle doelstelling betreft en er geen ondernemerschap met winstoogmerk wordt nagestreefd, wordt momenteel onderzocht of de activiteiten juridisch kunnen worden ondergebracht in de vorm van een stichting (ANBI).

 

auteursrecht

 

Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of op welke manier dan ook verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van erfgenaam Serge Coumans.

 

 

 

oeuvre

 

landschappen

stadsgezichten

olieverf portretten

snelportretten

zelfportretten

stillevens

kritisch werk

overig werk

 

 

introductie biografie oeuvre artikelen boek stichting contact